VÁCLAVEK, Jan. Požární ochrana jako součást systému řízení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82691. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Luboš Kotek.
Uložit do Citace PRO