JIRKŮ, Marcela. Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82704. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO