HLAVÁČKOVÁ, Kristýna. Podnikatelský záměr - založení solárního studia [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82709. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO