KAJFOŠOVÁ, Iveta. Podnikatelský záměr na založení zážitkové kavárny s nehtovým studiem [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82714. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Nina Bočková.
Uložit do Citace PRO