PROCHÁZKA, Lukáš. Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82724. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO