MALO, Dominik. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82732. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO