FR©HAR, Ondej. Podnikatelsk zmÄr [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82757. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. stav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.

Uložit do Citace PRO