ŠTADLEROVÁ, Kristýna. Marketingová komunikace pro produkt v pivovarnickém odvětví [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82769. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO