DIKHTYAR, Andriy. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82773. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Eva Michalíková.
Uložit do Citace PRO