KHARKIVSKA, Margaryta. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82775. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO