ADÁMKOVÁ, Alžběta. Kinetická a kinematická analýza krokového cyklu pomocí VICON systému [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82780. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Veronika Svozilová.
Uložit do Citace PRO