BROTHÁNKOVÁ, Eliška. Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82787. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.

Uložit do Citace PRO