JAKL, Oldřich. Experimentální měření s termovizní kamerou [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8279. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Petyovský.
Uložit do Citace PRO