POSPÍCHAL, Zbyněk. Regulace teploty v bioreactoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8281. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Blaha.
Uložit do Citace PRO