ŠEDÝ, Michal. Antioxidační aktivita extraktů zeleného čaje [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82810. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Mária Veselá.
Uložit do Citace PRO