BORTLOVÁ, Alžběta. Monitoring vybraných kovů v komerčních biovínech [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82811. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jaromír Pořízka.

Uložit do Citace PRO