DOBIŠ, Lukáš. Hodnocení vlivu mrkání na výsledek fúze simultánních EEG-fMRI dat [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82814. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce René Labounek.

Uložit do Citace PRO