ŽALOUDEK, Martin. Plynový kotel na zemní plyn 170t/h [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8282. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.
Uložit do Citace PRO