SYCHROVÁ, Kateřina. Design terminálu pro elektronické platby [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82832. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Vladimír Haltof.
Uložit do Citace PRO