HUŤKA, Pavel. Deformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Santori [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82837. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO