MRÁZEK, Michal. Deformačně a napěťová analýza fixátoru dolní končetiny Orthofix [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82839. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.

Uložit do Citace PRO