ŠKOLNÍK, Roman. Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem VNI. Online, Diplomová práce, vedoucí Zdeněk Florian. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82840. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO