PETRLÍKOVÁ, Helena. Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem MTI [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82842. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO