RÝDEL, Jiří. Deformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Mayo [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82843. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO