BABIČOVÁ, Kristína. Návrh marketingového mixu pro nový produkt začínající firmy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82857. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO