UNZEITIGOVÁ, Kateřina. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82862. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Pavláková Dočekalová.

Uložit do Citace PRO