NEPOŽITKOVÁ, Lucie. Podnikatelský projekt [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82865. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Nina Bočková.

Uložit do Citace PRO