SALÍNIOVÁ, Lenka. Hodnocení finanční situace zemědělského družstva Valča a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82887. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO