ČÁSTKA, Michal. Měření účinnosti chladičů CPU a návrh tunelu s řízeným prouděním [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8289. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ivan Szendiuch.

Uložit do Citace PRO