KOSMÁK, Tomáš. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82899. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO