KNOBLOCH, Jan. Koncepce pracoviště pro měření lineárních motorů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8291. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Bohumil Klíma.
Uložit do Citace PRO