LAMECKI, A., A. DZIEKONSKI, L. BALEWSKI, G. FOTYGA a M. MROZOWSKI. GPU-Accelerated 3D Mesh Deformation for Optimization Based on the Finite Element Method. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(4), 924-929 [cit. 2021-9-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0924
Uložit do Citace PRO