PARAJULI, H. N. a E. UDVARY. Novel Vestigial Sideband Modulation Scheme to Enhance the SNR in Radio Over Fiber Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(4), 961-967 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0961
Uložit do Citace PRO