VEYSI, M., A. AHMADI, G. KARIMI a A. LALBAKHSH. RFID Tag Design Using Spiral Resonators and Defected Ground Structure. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(4), 1019-1024 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.1019
Uložit do Citace PRO