KUMAR, S., R. K. VISHWAKARMA, R. KUMAR, J. ANGUERA a A. ANDUJAR. Slotted Circularly Polarized Microstrip Antenna for RFID Application. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(4), 1025-1032 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.1025
Uložit do Citace PRO