CHENG, K. S., E. H. LIM a Y. N. PHUA. Circularly Polarized Suspended Patch Antenna Fed by Modified L-Probe for UHF RFID Reader. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(4), 1033-1040 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.1033

Uložit do Citace PRO