HAN, C., L. WANG, Z. ZHANG, J. XIE a Z. XING. Linear Array Pattern Synthesis Using An Improved Multiobjective Genetic Algorithm. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(4), 1048-1059 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.1048
Uložit do Citace PRO