BARIK, R. K. a S. S. KARTHIKEYAN. Dual-Frequency Impedance Transformer Using Coupled-Line For Ultra-High Transforming Ratio. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(4), 1067-1074 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.1067

Uložit do Citace PRO