NOSKOV, V. Ya, K. A. IGNATKOV, A. P. CHUPAHIN, A. S. VASILYEV, G. P. ERMAK a S. M. SMOLSKIY. Signals of Autodyne Sensors with Sinusoidal Frequency Modulation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(4), 1182-1190 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.1182

Uložit do Citace PRO