AL-AREQI, N., K. Y. YOU, C. Y. LEE, N. H. KHAMIS a M. N. DIMON. Wideband and Compact Wilkinson Power Divider Utilizing Series Delta-Stub and Folded Stepped-Impedance Transmission Line. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(1), 200-206 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0200

Uložit do Citace PRO