KOZLOWSKI, S. A Carrier Synchronization Algorithm for SDR-based Communication with LEO Satellites. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(1), 299-306 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0299
Uložit do Citace PRO