ULOVEC, K. a M. SMUTNY. Perceived Audio Quality Analysis in Digital Audio Broadcasting Plus System Based on PEAQ. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(1), 342-352 [cit. 2021-9-17]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0342
Uložit do Citace PRO