VAŠEK, Lukáš. Návrh výroby držáků řízení předního kola pro studentskou formuli TU Brno Racing [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83000. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO