ŠVEC, Michal. Postup výroby součástky šicího stroje [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83007. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO