CHAUDHARY, D. K. a R. K. CHAUDHARY. A Compact Triple Band Metamaterial Inspired Bandpass Filter Using Inverted S-shape Resonator. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 373-378 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0373
Uložit do Citace PRO