ZHANG, C., X. Y. CAO, J. GAO a S. J. LI. Wideband High-Gain and Low Scattering Antenna Using Shared-Aperture Metamaterial Superstrate. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 379-385 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0379
Uložit do Citace PRO