JI-DI, L. R., X. Y. CAO, Y. TANG, S. M. WANG, Y. ZHAO a X. W. ZHU. A New Coding Metasurface for Wideband RCS Reduction. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 394-401 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0394
Uložit do Citace PRO