KARIMI, Gh, A. GOLESTANIFAR, A. GHADERI a N. SALIMPOUR. Ultra Sharp Transition-Band LPF with Miniaturized Size for GSM Applications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 425-430 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0425
Uložit do Citace PRO