NIE, Z. Q., S. L. WANG, D. H. CHEN a T. DENG. Seabed-Rock-Layer Electromagnetic Communication Channel Model with Low Path Loss Based on Evanescent Wave. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 431-439 [cit. 2021-9-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0431
Uložit do Citace PRO