PIASECKI, P. a Y. YASHCHYSHYN. Study of D-band LTCC Leaky Wave Antenna Optimized for Broadside Radiation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 463-468 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0463
Uložit do Citace PRO